bakarne cevi

LPG je internacionalna skraćenica od liquefied petroleum gas, smesa propana i butana, a u literaturi je moguće naći na nazive propan-butan; plin; UNP, GPL; BTP; Elpiji; TNG (tečni naftni gas), dok je uobičajni naziv auto gas.

Posebno iz nase ponude izdvajamo bakarne cevi za autogas. One su presvucene slojem crnog PVC-a i markirane u skladu sa medjunarodnim standardom EC 67r01. Sloj plastične izolacije je elastičan i omogućava savijanje cevi kao i sve ostale radne operacije prilikom ugradnje.

U našoj ponudi imamo bakarne cevi za autogas sa ili bez PVC-a sa spolnjim prečnikom od  Ø 6 and 8 mm i debljinom zida od 0.8, 0.9 i 1.0 mm.

 Izolacioni sloj je crne boje i na njemu je odštapmana markacija  "LPG 67r01".

Bakarne cevi imaju minimalno 99,90% bakra. Bakarne cevi su proizvedene shodno Quality Management System ISO 9001:2000 i sa mehaničkim osobinama prema  EN 1057:2006 standardu.

Auto gas bakarne cevi - dimenzije, dozvoljeni pritisak i težina

Spoljni prečnik

Debljina zida (stenke)

Težina

Pritisak

mm*

mm

(kg/m)**

(bar)***

6

0.8

0.116

115

6

0.9

0.128

129

6

1.0

0.140

145

8

0.8

0.161

87

8

0.9

0.179

97

8

1.0

0.196

109

* Vrednosti indicirane u tabeli odnose se na spolnji prečnik (bez  PVC omotača).Debljina zida PVC-a se krece od 1.4 do 2.0 mm.

** Težina same bakarne cevi (bez  PVC omotača).

*** Vrednost pritiska u tabeli izračunate su za meke cevi sa stepenom sigurnosti N=5. Vrednosti dozvoljenih pritisaka odnose se samo na cevi, a ne i na spojna mesta.

            

Materijal za plastificiranje bakarnih cevi - polivinilhlorid (PVC):

Za informacije o ceni kontaktirajte na na e-mail: info@copper-tubes.net
ili na telefon: +381(0)11 3970 300

 

                sitemap  

 

i