bakarna lak Žica

 Lak žica, okrugle i profilne, za transformatore i elektromotore je dostupna u različitim dimenzijama shodno zahtevima kupca. Naš kvalitet, pouzdanosti i napori da zadovoljimo potrebe kupca su nas svrstali kao glavne nosioce posla u industriji. U našoj ponudi imamo okruglu bakarnu lak žicu, profilnu lak žicu i dinamo žicu.

 

OKRUGLA BAKARNA LAK ŽICA

Za primenu u telekomunikacijama i elektoindustriji izrađuje se lak žica prečnika od 0.30 do 5,00 mm, temperaturne klase od 105 do 200° C. Izolacija laka je na bazi poliuretana, polinivil formala, poliestera, poliester amida i poliester imida.


Sirovina:       Bakar (Cu), čistoća 99,90%
Dimenzije:    0,300 mm - 3,000 mm
Standard:      IEC 60317-8
Izolacija:       THEIC modificirani poliesterimid
Klasa i debljina izolacije:   HL1/5, HL2/5, 200°C
Posebna svojstva:   otporna na rashladna sredstva (Freon 22)
Pakovanje:     PVC kalemi K200, K250, K355, A250/400, A315/500

PROFILNA LAK ŽICA

Za izradu namotaja transformatora, elektromotora, električnih brojila proizvodi se profilna lak žica najvećeg preseka oko 100 mm2, temperaturne klase 180° C ili 200° C. Od lak žice malih prečnika izrađuju se i specijalni proizvodi kao što su: kablovi, savitljivi provodnici i pletenice.
Sirovina: Bakar (Cu), čistoća 99,90%

            Aluminijum (Al), čistoća 99,50%
Dimenzije   

Širina:         2,00 - 25,00mm

Debljina:      0,80 - 5,60 mm
Maksimalna površina: oko 100mm2
Standard:               IEC 60317-0-2, IEC 60317-27
Izolacija:                 natron, nomex, poliester
Broj slojeva izolacije:   do 16
Pakovanje:               drveni bubnjevi S710

 
      DINAMO ŽICA

Za upotrebu u električnim aparatima i manjim motorima proizvodi se ova vrsta dinamo žice sa izolacijom od prirodne svile, prečnika od 0,1 do 0,5 mm.

lak zica, lak žica, bakar, bakarni, bakrena, bakarna zica, bakarna žica, elektromotori, vinklovanje, viklerska žica, žica, profilna žica, dinamo žica, vinklerska žica, transformatori, transformatorska žica, žica za generatore.

 

 

Za informacije o ceni kontaktirajte na na e-mail: info@copper-tubes.net
ili na telefon: +381(0)11 3970 300

 

 

Search


eng  rus  ger  pol  ita  ned  swe jpn   srb  cro  esp  chi  por  kor hun  fra

Proizvodni program