kablovi i užad

 

Osnovnu ponudu kablova čine sledeće grupe proizvoda:

 •             jednožilni izolovani provodnici napona do 700 V i preseka 16 mm2,
 •             višežilni provodnici za instalacije do 500 V, 5 žila i preseka 10 mm2,
 •             višežilni fleks, provodnici za prenosne uredjaje do 500 V, 5 žila i preseka 10 mm2, 
 •             višežilni  kablovi napona do 1 kV, 5 žila i preseka 10 mm2,
 •             samonosivi kablovi napona do 1 kV, 4 žile i preseka 10 mm2,
 •             kablovi sa žilama od umreženog polietilena napona do 1 kV, 5 žila i preseka 6 mm2,
 •             provodnici za automobilske setove napona do 200 V i preseka 10 mm2, 
 •             visokonaponski kablovi za svećice.
 •             kruta i fleksibilna užad
 •             bakarna pletenica
 •             telekomunikacioni kablovi
 •             mikro kablovi
 •             kablovi specijalnih namena
 •             ostali kablovi
 •  
 • Kablovi su izolovani PVC-om, papirnom izolacijom i XLPE-om.
 • Kablovi se rade prema različitim domaćim i svetskim standardima kao što su: IEC, HD, DINVDE, NF C, BS, GOST i dr.

 

 

Naši kablovi su Srpskog preferencijalnog porekla.

 

Za informacije o ceni kontaktirajte na na e-mail: info@copper-tubes.net
ili na telefon: +381(0)11 3970 300

 

 

Search


eng  rus  ger  pol  ita  ned  swe jpn   srb  cro  esp  chi  por  kor hun  fra